Need Help? We’re happy to assist.
Tôi muốn thêm địa điểm của mình lên vietbando.com
  • - Bạn phải Đăng Ký tài khoản trên vietbando.com
  • - Đăng nhập vào vietbando.com
  • - Chọn “ Thêm vị trí “ trên trang chủ vietbando.com
  • - Di chuyển bản đồ đến vị trí cần thêm địa điểm và thông tin rồi click chuột trái lên bản đồ
  • - Nhập thông tin địa điểm
  • - Click chuột trái nút “ Lưu “
  • Lưu ý : Địa điểm bạn đưa lên vietbando.com sẽ được xét duyệt sau 24h.