Need Help? We’re happy to assist.
Tôi muốn chỉnh sửa vị trí, thông tin địa điểm của tôi đã đưa lên vietbando.com
  • - Bạn phải Đăng nhập vào vietbando.com
  • - Chọn “ Doanh nghiệp “ trên trang chủ vietbando.com 
  • - Click chuột phải vào tên địa điểm cần chỉnh sửa vị trí và thông tin
  • - Chọn “ Sửa vị trí “
  • - Sau khi sửa vị trí và thông tin chọn nút “ Lưu “
  • - Bạn có thể tham khảo hướng dẫn “ Doanh Nghiệp
  • Lưu ý : Địa điểm của bạn sau khi chỉnh sửa sẽ được xét duyệt lại sau 24h.