Vietbando Tracking

Giới thiệu

Tracking là một hệ thống theo dõi, xác định chính xác các vị trí của xe (thiết bị) khi đang lưu thông trên đường. Tất cả thông tin các vị trí theo dõi đó sẽ được hiển thị trên bản đồ trong một khoảng thời gian thực bất kỳ, giúp nhà quản trị dễ dàng quản lý và phân phối hệ thống xe (thiết bị) của mình. Dựa trên sản phẩm này, hệ thống đã triển khai thành hệ thống trực tuyến thông qua web.

 

Các tính năng

Giao diện tổng quan của ứng dụng Tracking.

Danh sách các tính năng phần mềm

Công cụ.

 • Tìm đường đi ngắn nhất qua N vị trí trung gian.
 • Tìm nhóm thiết bị gần nhất.
 • Phân tích và hiển thị thông tin vùng mà xe đang di chuyển trong 1 thời gian thực.

Tuỳ chọn.

 • Hiển thị cửa sổ.
 • Hiển thị xe.
 • Hiển thị thông tin xe.
 • Những thông tin khác.

Báo cáo.

 • Báo cáo thiết bị.
 • Báo cáo vùng.
 • Báo cáo trạng thái thiết bị.

Quản lý thông tin.

 • Thông tin người dùng.
 • Thông tin thiết bị.
 • Thông tin nhà cung cấp.
 • Thông tin phương tiện.
 • Thông tin tài xế.

Tìm kiếm thông tin vị trí

Công nghệ

1.Mô hình hoạt động

Hệ thống Tracking vận hành theo mô hình service-based. Theo đó, dữ liệu hộp đen từ Tracking Server của những nhà cung cấp hộp đen sẽ được truyền về Data Server của Trung tâm dữ liệu thông qua các hàm API hoặc Web Service do Hệ thống thu thập dữ liệu hộp đen từ Trung tâm dữ liệu đặt ra.

Hệ thống khai thác dữ liệu sử dụng những dữ liệu thu thập, tổng hợp được từ Trung tâm dữ liệu để xem xét ra các quyết định phù hợp có thể đạt đến mức gần như tức thời. Ví dụ: Tìm thiết bị gần nhất, tìm đường đi qua N điểm, giám sát xe trong khu vực, điều phối phương tiện theo 1 mục đích nào đó, v.v…

Hệ thống khai thác dữ liệu có thể xem các báo cáo thống kê và tổng hợp về tình hình của các phương tiện được quản lý/theo dõi từ đó đưa ra các quyết định.

2.Hệ thống dữ liệu

Hiện nay dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) đang nằm rãi rác trên các server dữ liệu của các đơn vị cung ứng hộp đen. Các dữ liệu nàyhoàn toàn có thể bị chỉnh sửa hoặc xóa bỏ. Do đó để có được nguồn dữ liệu tin cậy phục vụ cho công tác kiểm tra và điều tra an toàn giao thông, Tracking đã áp dụng hệ thống dữ liệu hộp đen trung tâm như mô hình sau:

2.1.Hệ thống dữ liệu cục bộ

Hệ thống dữ liệu cục bộ là nơi lưu trữ thông tin hộp đen của các đơn vị kinh doanh. Hệ thống dữ liệu này hoàn toàn có thể bị chỉnh sửa hoặc xóa bỏ bởi người điều hành hệ thống.

2.1.1.Dữ liệu hộp đen

Dữ liệu hộp đen trong hệ thống dữ liệu cục bộ bao gồm các thông tin sau:
(1) Tên đơn vị quản lý 
(2) Tên đơn vị kinh doanh vận tải
(3) Loại hình hoạt động kinh doanh vận tải
(4) Số xe
(5) Họ tên lái xe
(6) Số giấy phép lái xe
(7) Thời gian GPS
(8) Vĩ độ (độ)
(9) Kinh độ (độ)
(10) Độ cao (mét)
(11) Vận tốc GPS (km/h)
(12) Hướng di chuyển GPS (độ)
(13) Trạng thái:
    (a) SOS
    (b) Cửa mở
    (c) Động cơ mở
    (d) Máy điều hòa mở
    (e) Mất tín hiệu GPS
    (f) Mất nguồn cấp chính

2.1.2.Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để quản trị một cơ sở dữ liệu. Các chương trình thuộc loại này hỗ trợ khả năng lưu trữ, sửa chữa, xóa và tìm kiếm thông tin trong một cơ sở dữ liệu (CSDL). Có rất nhiều loại hệ quản trị CSDL khác nhau như Oracle, SQL Server, My SQL...

2.1.3.API truy vấn dữ liệu

Là tập hợp các hàm mà một hệ thống máy tính hay ứng dụng cung cấp để cho phép các yêu cầu dịch vụ có thể được tạo ra từ các chương trình máy tính khác, hoặc cho phép dữ liệu có thể được trao đổi qua lại giữa chúng. Cụ thể các API ở đây dùng để trao đổi dữ liệu giữa hệ thống dữ liệu cục bộ và hệ thống dữ liệu tập trung.Dịch vụ trung chuyển dữ liệu trong Hệ thống dữ liệu tập trung có thể lấy dữ liệu hộp đen bằng cách gọi các API này.

2.2.Hệ thống dữ liệu tập trung

2.2.1.Dữ liệu hộp đen

Dữ liệu hộp đen được lưu trữ tập trung bao gồm các thông tin sau:
(1) Tên đơn vị quản lý
(2) Tên đơn vị kinh doanh vận tải
(3) Loại hình hoạt động kinh doanh vận tải
(4) Số xe
(5) Họ tên lái xe
(6) Số giấy phép lái xe
(7) Thời gian GPS (UTC + 7)
(8) Vĩ độ (độ)
(9) Kinh độ (độ)
(10) Độ cao (mét)
(11) Vận tốc GPS (km/h)
(12) Hướng di chuyển GPS (độ)
(13) Trạng thái (xem bảng mô tả trạng thái)

BẢNG MÔ TẢ TRẠNG THÁI

Thứ tự BIT

Trạng thái

Mô tả

 BIT_0

1

 SOS

 BIT_1

1

 Cửa mở

 BIT_2

1

 Động cơ mở

 BIT_3

1

 Máy điều hòa mở

 BIT_4

1

 Mất tín hiệu GPS

 BIT_5

1

 Mất nguồn cấp chính

 BIT_6 đến BIT_31

x

 Dự trữ

2.2.2.Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong hệ thống dữ liệu tập trung sử dụng MySQL.

2.2.3.Dịch vụ trung chuyển dữ liệu

Kết nối tới Hệ thống dữ liệu cục bộ thông qua các API truy vấn dữ liệu hoặc truy cập trực tiếp vào Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (thông qua các thông số như loại hệ quản trị cơ sở dữ liệu, IP, Port, Tên, Mật mã, Tên cơ sở dữ liệu, Cấu trúc bảng chứa thông tin hộp đen). 
Dịch vụ trung chuyển dữ liệu sẽ truy vấn dữ liệu trong Hệ thống dữ liệu cục bộ theo định kỳ (1 - 5 phút) và cập nhật thông tin truy vấn được vào Dữ liệu hộp đen thông qua Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

2.2.4.Dịch vụ xử lý dữ liệu tập trung

Đóng vai trò trung tâm trong Hệ thống dữ liệu tập trung.Dịch vụ xử lý dữ liệu tập trung cung cấp thông tin cần thiết về API truy vấn dữ liệu hoặc thông số Hệ quản trị cơ sở dữ liệu của Hệ thống dữ liệu cục bộ để Dịch vụ trung chuyển dữ liệu chuyển dữ liệu hộp đen về lưu trữ trong Dữ liệu hộp đen của Hệ thống dữ liệu tập trung.Ngoài ra Hệ thống dữ liệu tập trung còn giao tiếp với Hệ thống khai thác dữ liệu tập trung để thực hiện một số báo cáo quan trọng.

2.3.Hệ thống khai thác dữ liệu tập trung

Truy vấn xe vượt quá tốc độ cho phép Vmax:
GPSSpeed > Vmax

Truy vấn hộp đen mất kết nối quá thời gian T:
GPSTime - PrvGPSTime >T

Truy vấn hộp đen gởi tín hiệu SOS (dựa vào bit trạng thái thứ 0):
Status &0x00000001  =  1

Truy vấn xe mở cửa (dựa vào bit trạng thái thứ 1):
Status &0x00000002  =  2

Truy vấn xe đóng/mở động cơ (dựa vào bit trạng thái thứ 2):
Status &0x00000004  =  4

Truy vấn xe đóng/mở máy điều hòa (dựa vào bit trạng thái thứ 3):
Status &0x00000008  =  8

Truy vấn hộp đen mất tín hiệu GPS (dựa vào bit trạng thái thứ 4):
Status &0x00000010  =  16

Truy vấn hộp đen mất nguồn cấp chính(dựa vào bit trạng thái thứ 5):
Status &0x00000020  =  32

Tầm quan trọng

Các khó khăn trong quản lý phương tiện

 • Một số doanh nghiệp có nhân viên thường xuyên phải thực hiện một công việc ở bên ngoài như giao nhận hàng, đón trả khách (đối với taxi), và triển khai dự án ở bên ngoài…Vậy làm sao để chấm công cho họ? 
 • Bạn đang có 1 đội ngũ nhân viên nhưng không biết họ đang ở đâu và đã giao hàng cho khách chưa?
 • Bạn muốn biết một nhân viên nào đó ngày hôm nay đi những đâu? Họ có thực hiện đúng trách nhiệm của mình không hay đang sử dụng thời gian của công ty để làm việc cá nhân?
 • Công ty của bạn có dịch vụ giao nhận, bạn muốn biết hiện nay xe hàng đang ở đâuđể thông báo cho khách hàng?
 • Bạn muốn xem lịch sử đi lại của một nhân viên nào đó nhằm tính chi phí cho nhân viên này,tránh việc kiện tụng, và thắc mắc của nhân viên do hệ thống chấm công không chính xác?
 • Bạn đang ra ngoài mà không mang theolaptop,vậy làm sao để biết nhân viên của bạn đang ở đâu để phân công họ tới giao hàng cho khách?
 • Trên đây chỉ là một số ví dụ điển hình cho các khó khăn trong việc quản lý, điều phối các đội ngũ giao nhận hàng, các phương tiện vận tải và taxi. 

Lợi ích của hệ thống Tracking

1.Hệ thống Tracking giảm chi phí phương tiện bằng cách ghi lạicác trườnghợp tài xế tăng tốc gây lãng phí nhiên liệu, và giảm tuổi thọ của động cơ.

2.Sử dụng các báo cáo thống kê của hệ thống Tracking về quãng đường xe đã đi sẽ nhắc nhở bạn các thời điểm cần thay lốp, thay dầuhay thực hiện các bảo trì theo lịch trình khác.

3.Giúp theo dõi trạng thái có khách, và không khách đối với xe taxi.

4.Quản lý số khách củaxe taxi: thời điểm đón trả khách, thời gian chờ, số km rỗng.

5.Tính toán số tiền tương ứng với số khách trên số km di chuyển.

6.Năng suất được cải thiện bằng cách:
   a.Ghi nhận các giờ nghỉ trưa quá lâu của tài xế.
   b.Ghi nhận giờ nghỉ trái qui định của tài xế.
   c.Thống kê, kiểm tra các yêu cầu làm thêm giờ của tài xế.
   d.Ghi lại những lần sử dụng xe với mục đích cá nhân sau giờ làm việc hoặc vào cuối tuần. 

7.Hệ thống Tracking cải thiện dịch vụ khách hàng bằng cách hiển thị cho bạn các xe gần nhất với khách hàng. Cung cấp cho họ những ước tính giao hàng chính xác dựa trên vị trí thực tế của xe tại thời điểm mà họ gọi.

8.Hệ thống có thể cho bạn biết thời gian cập nhật và chính xác của mỗi nhân viên khi họ đến nơi giao hàng.Nếu khách hàng có thắc mắc về thời gian đến hoặc rời khỏi của nhân viên, các báo cáo thống kê của hệ thống có thể xác minh điều này.

9.Hệ thống có thể thông qua dữ liệu để kiểm tra hiệu quả làm việc của nhân viên hoặc xác định các thời điểm cần mua thêm xe mới.

10.Đơn giản hóa qui trình quản lý tài sản bằng cách hiển thị tất cả mọi thứ trên một màn hình máy tính. Làm cho công việc điều phối viên dễ dàng hơn.

11.Hệ thống không đòi hỏi người lái xe phải nhập liệu hay viết nhật ký nữa.

12.Ngăn ngừa và giúp tìm lại các xe bị đánh cắp, thu hồi hàng hóa bị mất và khôi phục lòng tin của khách hàng.

Thế mạnh của hệ thống Tracking

 • Quản lý số lượng thiết bị lớn (như hình trên). 
 • Cho phép thiết bị cập nhật thông tin đến 5s/lần.
 • Khử trôi GPS khi thiết bị bị yếu hoặc mất sóng vệ tinh.
 • Giám sát thiết bị trong và ngoài vùng được định nghĩa trước.
 • Hệ thống báo cáo đầy đủ, khoảng thời gian báo cáo dài và thời gian truy vấn dữ liệu nhanh.
 • Hệ thống user vô cấp.

 

Đọc thêm